Att använda "dread"

Dread följs normalt av gerundium eller av ett possessivt adjektiv + gerundium. Det vanligaste undantaget är då dread följs av infinitiv när det används tillsammans med think, i uttrycket I dread to think. Dread kan också följas av ett substantiv.

Exempel
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.