Enkel futurum

Enkel futurum och dess funktioner

Enkel futurum syftar på en tid efter nutid och uttrycker ett  faktum eller att man är säker på något. I det här fallet finns ingen särskild inställning eller attityd till det som sker.

Enkel futurum används:

 • För att förutsäga en framtida händelse:
  It will rain tomorrow.
 • Tillsammans med I eller We, för att uttrycka ett spontant beslut:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • För att uttrycka villighet: I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • I nekande form, för att utrycka ovillighet:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Med I i frågande form tillsammans med "shall", för att erbjuda sig att göra något:
  Shall I open the window?
 • Med we i frågande form tillsammans med "shall", för att föreslå något:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Med I i frågande form tillsammans med "shall", för att be om råd eller instruktioner:
  What shall I tell the boss about this money?
 • Tillsammans med you, för att ge order:
  You will do exactly as I say.
 • Tillsammans med you i frågande form, för ge en inbjudan:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Notera:I modern engelska används will oftare än shall. Shall används huvudsakligen tillsammans med I och we för att erbjuda eller föreslå något, eller för att be om råd (se exemplen ovan). I andra person (you, he, she, they) används shall endast i litterära eller poetiska situationer, e.g. "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Att bilda enkel futurum

Enkel futurum är sammansatt av två delar: will / shall + infinitiv utan to

Subjekt will infinitiv utan to
Jakande
I will go
I shall go
Nekande
They will not see
They won't see
Frågande
Will she ask?
Frågande och nekande
Won't they try?
Förkortningar

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Formen "it will" förkortas normalt inte.

Enkel futurum av To see

Jakande Nekande Frågande Frågande och nekande
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall är gammaldags, men används i vissa fall istället för "will" tillsammans med jakande eller frågande former av I och we (se ovan).