Konditionalis 1

Form

I meningar med konditionalis 1, står tempus i if-satsen i enkel presens medan tempus i huvudsatsen är enkel fururum.

If-sats (tillstånd) Huvudsats (resultat)
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.

Liksom i alla meningar med konditionalis, är satsernas ordningsföljd inte bestämd. Det kan hända att du kommer att behöva modifiera pronomen eller justera interpunktionen när du ändrar satsernas inbördes ordning, men betydelsen förblir densamma.

Exempel
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funktion

Konditionalis 1 syftar på ett möjligt tillstånd och dess sannolika resultat. Dessa meningar baseras på fakta och används för att hävda något om den verkliga världen, samt om särskilda situationer. Vi använder oss ofta av denna typ av meningar för att varna för något. I meningar med konditionalis 1 är tiden nutid eller framtid och situationen är verklig.

Exempel
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

I meningar med konditionalis 1, kan du också använda modaler i huvudsatsen istället för futurum för att uttrycka graden av säkerhet, tillåtelse eller för att ge råd om slutresultatet.

Exempel
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.