Presens

Engelskan har fyra tempus för presens. Använd presens för att tala om något som sker just nu, eller som är sant nu och vid varje annan tidpunkt.

  • Simple present för att uttrycka vanor och allmänna sanningar.
  • Present continuous för att tala om ett agerande som äger rum just nu.
  • Present perfect för repeterat agerande, agerande där tiden inte är viktig, samt agerande som startade i dåtid men som ännu inte är färdigt.
  • Present perfect continuous för att tala om pågående agerande där både processen såväl som resultatet är viktigt.