Presens

Presens används:

 • För att uttrycka vanor, allmänna sanningar, repeterade handlingar eller oföränderliga situationer, känslor och önskningar:
  I smoke (vana); I work in London (oföränderlig situation); London is a large city (allmän sanning)
 • För att ge instruktioner eller vägbeskrivningar:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • För att ge uttryck för bestämda arrangemang, nutida eller framtida:
  Your exam starts at 09.00
 • För att uttrycka framtida tid, efter vissa konjunktioner: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Var försiktig! Presens används inte för att uttrycka ageranden som äger rum just nu.

Exempel

 • För vanor
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • För ageranden eller händelser som repeterar sig
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • För allmänna sanningar
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • För instruktioner eller vägbeskrivningar
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • För bestämda arrangemang
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Med konstruktioner i futurum
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Att bilda presens: to think

Jakande Frågande Nekande
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Anmärkningar angående presens, tredje person singular

 • I tredje person singular har verben alltid ändelsen -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • I nekande och frågande former används DOES (= tredje person av hjälpverbet 'DO') +verbets infinitiv.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Verb som sutar på -y : ändras i tredje person från -y till -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Undantag: om det finns en vokal innan y:
  play --> plays, pray --> prays
 • Lägg till -es efter verb som slutar på:-ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Exempel
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.