Konditionalis 0

Form

I meningar med konditionalis 0, är tempus i meninges bägge delar, enkel presens.

If-sats (tillstånd) Huvudsats (resultat)
If + simple present simple present
If this thing happens that thing happens.

Liksom i alla meningar med konditionalis, är satsernas ordning inte bestämd. Det kan hända att du behöver modifiera pronomen och justera interpunktionen när du ändrar satsernas inbördes ordning, men betydelsen förblir densamma. I meningar med konditionalis 0 kan du ersätta "if" med "when" eftersom att bägge uttrycker allmänna sanningar. Betydelsen kommer att vara oförändrad.

Exempel
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Funktion

Konditionalis 0 används för att hävda något om den verkliga världen och syftar ofta på allmänna sanningar, som till exempel vetenskapliga fakta. I dessa meningar är tidpunkten nu eller alltid och situationen är verklig och möjlig.

Exempel
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Konditionais 0 används också ofta för att ge instruktioner, med imperativformen i huvudsatsen.

Exempel
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.