De 50 vanligaste engelska adjektiven

Den här listan över de 50 vanligaste engelska adjektiven är en bra utgångspunkt för att utöka sitt engelska ordförråd. Adjektiv gör att du kan uttrycka dig mer precist, men du behöver inte nödvändigtvis ha en enorm samling direkt från början. Adjektiven på den här listan räcker långt  för att klara av många sorts enkla engelskauppgifter.

Så får du ut mer av ditt ordförråd

Kom ihåg att du kan använda negation med adjektiv om du ännu inte lärt dig adjektivets motsatsord. Du kan till exempel säga "It's not clear," om du inte lärt dig ordet "confusing". Du kan också kombinera adjektiv för att vara ännu mer precis, Säg till exempel: "What you want is possible but hard," om du inte kan ordet "challenging". Genom att lära dig att använda dessa 50 adjektiv på ett korrekt sätt, samt ta till några få "tricks" för att göra ditt liv lättare, kommer du att förbättra din förmåga att kommunicera på engelska.

able
bad
best
better
big
black
certain
clear
different
early
easy
economic
federal
free
full
good
great
hard
high
human
important
international
large
late
little
local
long
low
major
military
national
new
old
only
other
political
possible
public
real
recent
right
small
social
special
strong
sure
true
white
whole
young