De 50 vanligaste engelska substantiven

Det här är en lista över de 50 mest frekvent använda engelska substantiven. Att lära sig att använda dessa substantiv är en bra början för varje nybörjare på engelska som vill bygga upp sitt engelska ordförråd. Substantiv ger dig ett konkret sätt att tala om de människor, platser och föremål som omger dig. Alltför många av de som håller på att lära sig engelska fokuserar på att minnas långa listor av subsantiv i början. Det är lätt att låta sig svepas med och att  vilja lära sig namnen på alla djuren på zoo, alla verktygen i verktygslådan, eller alla typer av kläder i garderoben. Du kanske lär dig alla de där substantiven, men det är mer effektivt att ägna tiden åt att lära sig en kortare, mer inriktad lista. Du kan alltid kolla upp mer specifika substantiv när du behöver dem. Hur ofta behöver du egentligen prata om platåskor eller illrar?

area
book
business
case
child
company
country
day
eye
fact
family
government
group
hand
home
job
life
lot
man
money
month
mother
Mr
night
number
part
people
place
point
problem
program
question
right
room
school
state
story
student
study
system
thing
time
water
way
week
woman
word
work
world
year