Direkt och indirekt tal

Direkt och indirekt tal kan vara en källa till förvirring för den som lär sig engelska. Låt oss först definiera termerna, för att sedan titta på hur man berättar att någon sade något, och hur man omvandlar direkt tal till indirekt och tvärt om.

Du kan besvara frågan What did he say? på två sätt:

  • genom att repetera de ord som sades (direkt tal)
  • genom att återge de ord som sades (indirekt eller återgivet tal).

Direkt tal

Direkt tal repeterar, eller citerar, exakt de ord som sades. När vi använder oss av direkt tal i skrift, placerar vi orden mellan citationstecken (" ") och orden ändras inte. Vi kan berätta om något som sägs JUST NU (till exempel ett telefonsamtal), eller berätta om ett samtal som ägt rum tidigare.

Exempel
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Indirekt tal

Återgivet, eller indirekt tal, används vanligtvis för att tala om det förflutna, och vi ändrar normalt de sagda ordens tempus. Vi använder återberättande ord som 'say', 'tell', 'ask', och vi kan använda ordet 'that' som inledning till de återberättade orden. Citationstecken används inte.

She said, "I saw him." (direkt tal) = She said that she had seen him. (indirekt tal)

'That' kan uteslutas:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' och 'tell'

Använd 'say' när det inte finns något indirekt objekt:
He said that he was tired.

Använd alltid 'tell' när du berättar till vem något sades (dvs med ett indirekt objekt):
He told me that he was tired.

'Talk' och 'speak'

Använd dessa verb för att beskriva att någon kommunicerar:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Använd dessa verb tillsammans med 'about' för att berätta vad som sades:
He talked (to us) about his parents.