Att formulera frågor i återgivet tal

Ordningsföljd

När man återger frågor, använder man normal ordningsföljd, dvs subjektet kommer före verbet och det är inte nödvändigt att använda 'do' eller 'did':

Exempel
Direkt tal Indirekt tal
"Where does Peter live?" She asked him where Peter lived.
"Where are you going?" She asked where I was going.
"Why is she crying?" He asked why she was crying.
Slutna frågor (Yes / no)

Den här typen av frågor återges genom att man använder 'ask' + 'if / whether' + sats:

Exempel
Direkt tal Indirekt tal
"Do you speak English?" He asked me if I spoke English.
"Are you British or American?" He asked me whether I was British or American.
"Is it raining?" She asked if it was raining.
"Have you got a computer?" He wanted to know whether I had a computer.
"Can you type?" She asked if I could type.
"Did you come by train?" He enquired whether I had come by train.
"Have you been to Bristol before?" She asked if I had been to Bristol before.
Frågeord

Den här typen av fråga återges genom att man använder 'ask' (eller ett annat verb som "ask") + frågeord + sats. Frågan finns i satsen, med normal ordningsföljd och med de nödvändiga ändringarna av tempus.

Exempel
Direkt tal Indirekt tal
"What is your name?" he asked me. He asked me what my name was.
"How old is your mother?", he asked. He asked how old her mother was.
The policman said to the boy, "Where do you live?" The policeman asked the boy where he lived.
"What time does the train arrive?" she asked. She asked what time the train arrived.
"When can we have dinner?" she asked. She asked when they could have dinner.
Peter said to John, "Why are you so late?" Peter asked John why he was so late.