Säkerhetsadverb

Säkerhetsadverb uttrycker hur säkra vi känner oss gällande ett agerande eller en händelse. Säkehetsadverb sätts före huvudverbet, utom i de fall då huvudverbet är "to be". I detta fall kommer säkerhetsadverbet efter.

Exempel
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Om det finns ett hjälpverb, sätts säkerhetsadverbet mellan hjälpverbet och huvudverbet.

Exempel
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Ibland kan dessa säkerhetsadverb placeras i början av meningen.

Exempel
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

När säkerhetsadverbet surely placeras i början av meningen, betyder det att talaren tror att någonting stämmer, men vill ha det bekräftat.

Exempel
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.