Att forma adverb av adjektiv

I de flesta fall, bildar man adverb genom att lägga till -ly efter ett adjektiv

Adjektiv Adverb
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Om adjektivet slutar på -y, byter man ut y till i och lägger till -ly

Adjektiv Adverb
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Om adjektivet slutar på -able, -ible, eller -le, byter man ut -e till -y.

Adjektiv Adverb
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Om adjektivet slutar på -ic, lägger man till -ally. Undantag: public -> publicly

Adjektiv Adverb
basic basically
tragic tragically
economic economically

Några adverb har samma form som adjektivet: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Exempel
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well är det adverb som motsvarar adjektivet good.

Exempel
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.