Komparativa och superlativa adverb

Med adverb som slutar på -ly, måste man använda more för att bilda komparativ, och most för att bilda superlativ.

Adverb Komparativ Superlativ
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Exempel
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

När det gäller korta adverb som inte slutar på -ly, är de komparativa och superlativa formerna identiska med adjektiven: lägg till -er för att forma komparativ och -est för att forma superlativ. Om adverbet slutar på e, ska detta tas bort innan man lägger till ändelsen.

Adverb Komparativ Superlativ
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Exempel
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Vissa adverb har oregelbundna komparativ- och superlativformer.

Adverb Komparativ Superlativ
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Exempel
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.