Gratis språktest

Kolla din kunskapsnivå i åtta världsspråk. Få resultat på några minuter.

Förstå din språknivå

Använd våra snabba språktest för att få en uppfattning av din kunskapsnivå i alla språk du lär dig. Varje test tar mindre än 15 minuter.

- Mät din språknivå objektivt
- Testa dig själv i upp till åtta världsspråk
- Få resultat direkt

Vanliga frågor

Språktest är verktyg för att mäta kunskapsnivån i ett språk som man håller på att lära sig. Det finns olika typer av språktest exemplevis, allmänna kunskapstest, inträdestest innan en språkkurs och sluttest vid slutet av en kurs. Språktest kan också bedöma olika färdigheter, såsom hör- och läsförståelse, muntliga uttryck, stavning, ordförråd och grammatik.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk, eller CEFR, definierar sex breda språknivåer baserat på ett antal faktorer om vad du kan göra på varje nivå. CEFR är den vanligaste referensen för språknivå som används i Europa.

Du kan få reda på din CEFR-nivå i ett visst språk genom att göra ett språktest som är anpassat till CEFR. Ditt testresultat kommer att ges i termer av CEFR-nivåerna A1, A2, B1, B2, C1 och C2.

Språktest är mer eller mindre exakta beroende på ett antal faktorer: testdesign, längd, fullständighet och testtagarens beteende.

Hur exakt du behöver att ett språktest ska vara beror på vad du planerar att göra med ditt resultat. Universitet som fattar antagningsbeslut tenderar att kräva mycket exakta språktest som TOEFL eller IELTS. En språkstuderande kanske bara vill få en känsla av sin språknivå för att veta om de gör framsteg. För det ändamålet är det bättre att ta ett test som mäter framsteg genom den kurs du följer.

Det bästa sättet att förbereda sig inför ett språktest är att förbättra dina språkkunskaper. Generella språktest med låg insats kräver inte någon mer specifik förberedelse. Om du ska betala för att ta ett språkprov kanske du vill gå en förberedande kurs för att få högsta möjliga poäng på första försöket. Förberedande språkkurser brukar vanligtvis vara mellan 8 till 12 veckor.

Om EF

I framkant av innovation inom språkträning, sedan 1965.

55+ years

Över 55 års erfarenhet av språkkurser utomlands.

600+

600 EF-skolor och kontor

100+

100+ länder där EF finns representerade