GO Blog | EF Blog Sverige
Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
MenuGratis broschyr

Hur du hjälper ditt barn att lyckas

Hur du hjälper ditt barn att lyckas

Alla föräldrar vill att deras barn ska vara framgångsrika, men vilken typ av framgång de önskar varierar. Förutom att vara en snäll, engagerad och produktiv medlem av samhället, önskar de flesta föräldrar att deras barn lyckas i sina karriärer.

Under de kommande årtiondena kommer allt fler industrier förvandlas genom automatisering och robotar. Det gör att kunskaper som skiljer oss från maskiner blir allt viktigare. När robotar och algoritmer tar över automatiska arbetsuppgifter kommer kreativitet, anpassningsförmåga och emotionell intelligens bli viktigare.

Men hur utvecklar du dessa färdigheter hos ditt barn och hjälper dem att lyckas?

Utmana dem (och dig själv)

Föräldrar önskar, eller förväntar sig, ibland att deras egna upplevelser speglas i deras barn, men morgondagens värld kommer se väldigt annorlunda ut. Föräldrar behöver tänka kreativt och göra val som ger deras barn den bästa möjliga framtiden.

Formell utbildning kommer även i fortsättningen att ligga som grund för de flesta karriärer, men att se bortom det blir allt viktigare. Att memorera och återge information, vilket är en stor del av skolundervisning, kommer inte vara tillräckligt när robotar och algoritmer gör det mycket bättre än människor. I en rapport av World Economic Forum beräknar de att 5 miljoner arbeten kommer försvinna under de kommande åren. Inom de flesta arbeten kommer därför ett kreativt sinne och kontinuerlig utbildning vara nödvändigt.

Genom att uppmana ditt barn att se nya möjligheter och kontinuerligt lära sig nya saker hjälper du dem att utveckla ett kreativt och flexibelt tankesätt. Om du aldrig har studerat utomlands, fundera på att låta ditt barn göra det. Har du aldrig arbetat eller volontärarbetat i ett land med en helt annan kultur än din egen, ta steget och föreslå det för ditt barn istället. Utmana ditt barn med möjligheter som förbereder dem för den dynamiska framtid som väntar.

Lär dem att anpassa sig

Erfarenheter som tar ditt barn utanför deras komfortzon kommer göra dem bättre rustade för framtiden.

En praktisk tillämpning är att anpassningsbarhet ger ditt barn gränslösa karriär förutsättningar. De bästa arbetsplatserna och teamen kommer i framtiden vara mer mobila och flexibla än vi kan föreställa oss idag. Det gör att de anställda behöver vara alerta  och anpassningsbara.

På ett intellektuellt plan ger anpassningsbarhet ditt barn mental flexibilitet och självförtroende samt viljan att lära sig, och byta karriär om det är nödvändigt. Jon Williams, Joint Global Leader, People and Organisation på PwC uppmanar unga till att se sig själva som ”ett paket av färdigheter och förmågor, inte en roll eller ett yrke.”.

Att låta ditt barn studera och arbeta utomlands är ett av de mest effektiva sätten att få dem att bli anpassningsbara. De får bo i en ny stad, hitta nya vänner, lära känna en ny kultur och nya sätt att göra saker på. Det öppnar upp världen, vilket kommer hjälpa dem genom hela livet.

Hjälp dem skapa relationer

Framgångsrika företagsledare, vetenskapsmän, affärsmän och konstnärer har redan idag insett hur viktigt det är att skapa relationer över världens gränser. Globala problem kräver globala lösningar och morgondagens ledare behöver vara ännu mer emotionellt, socialt och kulturellt intelligenta än tidigare.

David Deming, docent i utbildning och ekonomi på Harvard University, menar att det finns en annan anledning till att mjuka färdigheter kommer bli viktigare i framtiden: när arbeten och färdigheter blir automatiserade blir det viktigt att kombinera tekniskt kunnande med sociala färdigheter. Det kommer hjälpa människor att hitta de mest givande möjligheterna.

Att resa är ett underbart sätt att få en känsla av samhörighet och utveckla sociala färdigheter. Det är dock bättre att studera eller arbeta utomlands eftersom det ger ditt barn en djupare förståelse och erfarenhet än vad en semester kan ge. Att studera eller arbeta utomlands ger ditt barn möjligheten att lära sig det lokala språket, vilket är det effektivaste sättet att bygga broar till nya kulturer och ett nytt sätt att tänka.

Sätt värde på språk

Studier har visat att två- eller flerspråkiga bygger mental flexibilitet, styrka och uthållighet. Fler än hälften av alla barn som föds idag förväntas bli över 100 år, då blir strategier för att hålla hjärna skärpt och ung viktigare än någonsin. Men språkkunskaper ger mer än så. Det ger förmågan att kommunicera effektivt och naturligt med människor från olika delar av världen.

Idag talas engelska i 100 länder av ca 1,5 biljoner människor. Darför är det viktigt att ditt barn kan prata bra engelska. Särskilt då det troligtvis kommer fortsätta vara det under de kommande årtiondena. Inom allt från forskning och medicin till juridik och ekonomi, är engelskkunskaper grundläggande för att nå framgång. Att börja med ett språk tidigt är mindre viktigt än att prata och lära sig språket kontinuerligt. Det är därför idealt att resa till ett engelskspråkigt land där de talar, och du får tala, språket.

Fira deras prestationer

Som föräldrar bör du omfamna förändringar och fira utveckling, det ger en bra grund för ditt barns framtida framgångar. Att se till att barn gör bra ifrån sig i skolan och kommer in på ett bra universitet är viktigt. Men det är minst lika viktigt att se bortom det uppenbara. Se in i en snabbt föränderlig värld där kreativitet, anpassningsförmåga, emotionell intelligens och kulturella skickligheter kommer ha större betydelse än någonsin förr.

Studera språk utomlands med EFLäs mer
Bli uppdaterad inom resor, språk och kultur i GOs nyhetsbrevRegistrera dig