GO Blog | EF Blog Sverige
Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
MenuGratis broschyr

Vilken är den bästa åldern för att lära sig ett språk?

Vilken är den bästa åldern för att lära sig ett språk?

Även om språkinlärningen utvecklas konstant, finns det många myter kring att barn skulle vara bäst på att lära sig nya språk. Men sanningen är att alla kan – och borde – lära sig ett nytt språk, oavsett vilken ålder. Här är anledningarna.

Hur vi lär oss ett språk

Språkinlärning är en viktig del av hjärnan som gör att vi kan förstå vår värld. Utan exponering av språk i tidig barndom, växer vi upp med en begränsad förmåga att göra det. Berättelser om övergivna barn har tragiskt nog bevisat hur viktigt det är med tidig språkexponering och det pris vi betalar om vi saknar språkinlärning de första åren.

Bebisar är programmerade till att lyssna och härma språk de hör redan innan de föds. Studier visar att bebisar gråter och kommunicerar ”med en dialekt”, även omdet är utan ord. Förmågan att prata sitt modersmål bygger alltså på denna grund – och deras förmåga att uttrycka sig utvecklas otroligt snabbt under de första åren.

Barn utvecklar sina språkkunskaper genom en process där de tar in och efterliknar det de hör. De fokuserar helt enkelt på att skaffa sig medel som behövs för att kommunicera vad de vill på ett så effektivt sätt som möjligt.

De tänker inte på språkinlärning – de gör det bara.

Varför vi lär oss ett språk

Barn har också i sin grund att de måste lära sig ett språk snabbt för att överleva och utvecklas – både hemma och i samhället. Även om de kan få instruktioner i språket de använder förblir de i grunden ostrukturerade elever, nedsänkta i språket. De lär sig genom en rörlig, kontinuerlig process av försök och fel.

Tvåspråkiga eller flerspråkiga barn kan växla mellan språken utan svårigheter, vilket ger dem (och deras hjärnor) ett liv fullt av fördelar.

Det finns inget stopp för språkinlärning och på många sätt utvecklas drivet att lära sig ett språk mer med åren.

När det kommer till våra modersmål utvecklas det hela livet. I en av de största studierna av språk, påvisadesatt det kan ta upp till 30 år att bemästra ett språk. Under livet adderas ord, vi lär oss nya uttryck och nya slangord. Vi utvecklas alltså tillsammans med språket vi talar, vilket skapar en utvecklad och nyanserad förmåga att uttrycka oss själva.

I en alltmer ihopkopplad värld pressas vi också till att lära oss nya språk för att kunna förstå globala diskussioner, konsumera globala medier, handla, utveckla relationer och vänskap som går över gränserna, eller arbeta internationellt. Om vi inte lär oss ett globalt språk som engelska eller spanska, kommer vi känna oss bortkopplade från världen vi lever i.

Så, varför tvekar vi så ofta innan vi börjar lära oss ett språk?

Oroa dig inte

Det är vanligt att höra vuxna säga att de är för gamla för att lära sig ett nytt språk eller att det är för svårt. Många är nog egentligen – även om de inte vill erkänna det – rädda för att göra misstag framför andra.

Men blir det verkligen svårare att lära sig ett nytt språk ju äldre vi blir?

Enligt en studie av MIT är flyt i språk kopplat till exponeringen av språket under barndomen. Det finns bevis på att tonåringar och vuxna är mindre effektiva på att lära sig språk än yngre barn. I synnerhet om personen inte behärskar språket flytande.

Vissa studier, inklusive en studie om tvåspråkiga katalanska-spanska talare som lär sig engelska, har visat att vuxna lär sig snabbare än barn.

Vår omfattade forskning visar också att vuxna – även nybörjare – kan göra snabba framsteg, speciellt om de lär sig på djupet. Joshua Hartshorne, en professor i psykologi på Boston College och huvudforskaren på MIT studien, bekräftar detta. Att lära sig på djupet fungerar eftersom det gör inlärningen naturlig, nödvändig, kontinuerlig och rolig.

Men det finns ytterligare en fördel som vuxna har: ett strukturerat tillvägagångssätt att lära sig själv.

Struktur

I skolan lär vi oss vilket inlärningssätt som passar oss bäst. Vissa lär sig genom att lyssna, medan andra måste skriva ned saker för att memorera regler och formler. Vid tonåren har vi lärt oss hur vi lär oss.

Den här, lite mer strukturella formen, av inlärning är oerhört värdefull när du lär dig ett språk. Det är eftersom språk naturligt är – väldigt strukturella av sig.

Uppmärksamhet spelar också en stor roll. Med struktur kommer fokus och bättre uppmärksamhet, vilket barn oftast inte har. Antonella Sorace, en professor i utvecklingslingvistik och chef för ”Bilingualism Matters Centre” på Univeristy of Edinburgh, menar att vuxna lär sig genom ”tydligt lärande” till skillnad mot barn som lär sig mer implicit (omedvetet).

Det är viktigt att ha mål

När vi åldras blir våra mål tydligare när det gäller studier och karriär, vilket kan motivera många. Vi kan, motiveras till att läsa franska eftersom vi vill bli en diplomat – eller prata flytande engelska för att skaffa en internationell karriär.

Med andra ord – ”varför” blir precis lika viktigt i vår framgång som ”hur”.

Sociala faktorer spelar in i detta. Vuxna har mycket större sannolikhet att lära sig ett språk om de kan prata på språket med andra, precis som barn har. Att få använda sina nya lärdomar i sociala situationer skapar en känsla av glädje.

Det är lättare att lära sig ett språk om vi vet vilka mål vi har.

Att bli flytande i ett språk

Borde målet med att lära sig ett språk vara att bli flytande? Att bli helt flytande i ett nytt språk är svårt och det tar tid. Vissa språk är svårare att lära sig än andra – men engelska är relativt lätt. Att bli flytande är ett resultat av långvarig ansträngning och exponering, även för barn, som oftast gör det omedvetet.

Att fokusera på att bli flytande kan till slut bli omotiverande istället. Även fast det är ett mål för många att bli flytande. Är det bättre – och mer produktivt – att sätta mer definierade, realistiska mål. Till exempel: att kunna läsa och skriva språket obehindrat, eller att känna sig självsäker nog att använda språket i vardagliga situationer.

Att sätta konkreta mål är avgörande för att lyckas. Men att förstå vikten av att lära sig ett nytt språk, kan hjälpa dig att motivera dig ännu mer.

Förstå helheten

Du kommer inte lära dig ett språk om du inte tar tag i det. Studier visar att genom att lära sig en ny kultur och få kontakt med människor över kulturella gränser, blir vi mer kreativa. Genom att lära sig ett nytt språk att växla mellan, kan du också växla mellan olika perspektiv på världen. I sin tur gör det oss mer empatiska och accepterande av andra. Att prata fler språk får oss också att känna en samhörighet med andra, speciellt under resor. Det ökar vår tillit till andra människor, visar flera studier som gjorts runt om i världen.

Språkinlärning låter oss kommunicera och komma i kontakt med andra. Vilket får oss att inse att vi alla är i det här tillsammans och det finns ingen åldersgräns för det.

Ditt nästa äventyr börjar härLäs mer
Bli uppdaterad inom resor, språk och kultur i GOs nyhetsbrevRegistrera dig