GO Blog | EF Blog Sverige
Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
MenuGratis broschyr

Att investera i dina språkkunskaper är det bästa du kan göra för din karriär

Att investera i dina språkkunskaper är det bästa du kan göra för din karriär

Det är ingen hemlighet att dina språkkunskaper kan ta dig ett steg längre i din karriär. Att bemästra engelska – världens lingua franca – eller ett annat språk, kan bli din språngbräda från en junior till en mer senor position – eller till och med till en chefsroll.

Språk öppnar dörrar – för individer och för länder

Att vara två- eller flerspråkig kan boosta din karriär då det förbättrar dina möjligheter att arbeta internationellt eller hitta jobb utomlands.

Språkfärdigheter öppnar dörrar för nya möjligheter. Att behärska flera språk hjälper dig att förstå den globala marknaden. Språk ökar även din förståelse för internationella kunder och leverantörers efterfrågan och behov. Att kunna samtala direkt, utan mellanhänder, förhindrar kostsamma missförstånd och leder till ett mer noggrant arbete.

På en nationell nivå har studier visat att länder där en stor andel av arbetskraften talar ett andra språk har en högre andel av sin bruttonationalprodukt (BNP) från internationell handel. Detta gäller i synnerhet Schweiz som en del av landets flerspråkiga natur. Tyska, franska och italienska är officiella språk – och det uppskattas att landets flerspråkighet står för upp till 10% av landets BNP.

Monospråkiga länder som inte uppmuntrar till språkinlärning redan vid en tidig ålder – exemepelvis Storbritannien – kan gå miste om internationella möjligheter och tappa potentiella inkomster, trots det engelska språkets fördel. En studie från Storbritanninen visar att britternas brist på språkkunskaper kostar ekonomin upp till  £48 billion ($80 billion) per år.

Språk banar väg för en högre lön

Företag ser korrelationen mellan två- eller flerspråkiga anställda och tillväxt på internationella marknader. Arbetsgivare är således villiga att investera i personal med starka språkkunskaper.

En amerikansk studie estimerar att de anställda som är flerspråkiga tjänar upp till $3,000 mer per år. En annan studie från USA understryker att de som talar tyska kan förvänta sig upp till 3.8% högre lön i USA, då Tyskland spelar en stor roll på den europeiska marknaden.

Och, det slutar inte här… En rekryteringsbyrå i Storbritannien som specialicerar sig på språk estimerar att flerspråkighet kan öka din lön med upp till öka din lön med upp till 15%.

Språk gör dig till en bättre kommunikatör

Två- eller flerspråkighet sticker ut ut mängden. Språkkunskaper är eftertraktade av arbetsgivare som önskar bygga en konkurrenskraftig verksamhet. Således är språkkunskaper viktigt för att ta din karriär till nästa steg.

Att kunna tala och förstå ett andra språk flytande kan hjälpa dig att kamma hem ett eftertraktat jobb på ett internationellt företag. Amerikanska studier har avslöjat att efterfrågan på flerspråkiga anställda har mer än dubblerats de senaste fem åren, och att nästan 40% av amerikanska företag planerar att anställa flerspråkiga personer. När intervjuare väljer mellan två jämnkvalificerade kandidater, kommer det vara en större sannolikhet att de väljer den kandidat som behärskar flest språk.

För när allt kommer till kritan handlar det om effektiv kommunikation. Flerspråkighet leder till effektivt nätverkande och ökar möjligheterna för potentiellt lönsamma samtal; både för dig och för ditt företag.

Sist, men inte minst, har flerspråkighet visat att förbättra färdigheter såsom öppenhet, empati och kreativitet. Alla dessa färdigheter är viktiga för karriär och dina framsteg, oavsett nivå.

Språk gör dig till en bättre ledare

Språkfärdigheter blir allt viktigare i chefsroller. I den årliga EF English Proficiency Index understryks att anställda med goda engelskkunskaper har större sannolikhet att bli befordrad.

Ett viktig del av att förstå en annan kultur är att behärska ett annat språk. Chefer som talar fler än ett språk är ofta mer införstådda i att relatera till kollegor och kommunicera mer effektivt. Detta är en viktig färdighet när man har ett team bestående av personer med olika bakgrund och kulturer.

Klättrar vi ännu högre upp i karriärsstegen understryks vikten av kommunikativa färdigheter ännu mer. Intressant nog tenderar högre chefer att besitta sämre engelskkunskaper än mellanchefer. Att förbättra engelskkunskaperna är således viktigt för någon som leder ett team där medlemmarna mycket väl kan besitta bättre engelskkunskaper än vad chefen gör.

Språk gör dig framtidssäker

EF EPI-rapporten understryker att starkare engelskkunskaper korrelerar med ett högre GDP. Det vill säga en högre inkomst och innovationsnivå på en nationell nivå. Länder med bättre språkkunskaper – i synnerhet engelska – är starkare och mer globalt anslutna.

Detta är lika sant på en individnivå. Det är inte enbart framtidens internationella arbetsplats som påverkas. Goda språkkunskaper, i kombination med en stark kommunikationsförmåga, liksom en förståelse för hur man överbrygger kulturella skillnader, kommer att bli ännu viktigare i en värld där robotar och artificiell intelligens tar över fler arbetsuppgifter och allt som inte kräver mänsklig koppling, kreativitet och förståelse.

Investera i dina språkkunskaper med EFMer info
Bli uppdaterad inom resor, språk och kultur i GOs nyhetsbrevRegistrera dig