Komparativa adjektiv för likvärdiga kvantiteter

För att jämföra två saker som är likvärdiga, använder i oss av mönstret:

as + adjektiv som indikerar kvantitet + (substantiv) + as

Vilket adjektiv som används beror på om substantivet i jämförelsen är odelbart eller delbart.

Odelbara substantiv

Använd as many och as few med odelbara substantiv. Notera att substantivet kan uteslutas när det är underförstått i kontexten, som i det sista exemplet under.

Exempel
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
Delbara substantiv

Använd as much eller as little med delbara substantiv. Notera att substantivet kan uteslutas när det är underförstått i kontexten, som i det sista exemplet nedan.

Exempel
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" är underförstått)