Komparativa adjektiv för icke likvärdiga kvantiteter

För att jämföra två saker som inte är likvärdiga, använder vi mönstret:

adjektiv som indikerar kvantitet + (substantiv) + than

Vilket adjektiv du använder för att indikera kvantitet beror på om substantivet i jämförelsen är delbart eller odelbart.

Odelbara substantiv

Use more och fewer med odelbara substantiv. Notera att substantivet kan uteslutas när det är underförstått i kontexten, som i det sista exemplet nedan.

Exempel
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" är underförstått)
Delbara substantiv

Använd more eller less med delbara substantiv. Notera att substantivet kan uteslutas när det är underförstått i kontexten, som i det sista exemplet nedan.

Exempel
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" är underförstått)