Adjektivens funktion

Adjektiv beskriver substantivens egenskaper. När ett adjektiv beskriver ett substativ, säger vi att substantivet "modifieras" av adjektivet. Adjektiv kan:

Beskriva känslor eller egenskaper

Exempel
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Ange nationalitet eller ursprung

Exempel
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Berätta ytterligare något om ett föremåls egenskaper

Exempel
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Säga oss något om ålder

Exempel
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Säga oss något om storlek och mått

Exempel
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Säga oss något om färg

Exempel
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Säga oss vad något är gjort av

Exempel
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Säga oss något om form

Exempel
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Uttrycka en värdering eller ett värde

Exempel
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.