Adjektivens ordningsföljd

När ett antal adjetiv används tillsammans, beror deras ordningsföljd på adjektivens funktion. Den vanliga ordningen är:

Kvantitet, Värde/värdering, Storlek, Temperatur, Ålder, Form, Färg, Ursprung, Material

Vad adjektivet uttrycker Exempel
Kvantitet four, ten, a few, several
Värde/Värdering delicious, charming, beautiful
Storlek tall, tiny, huge
Temperatur hot, cold
Ålder old, young, new, 14-year-old
Form square, round
Färg red, purple, green
Ursprung Swedish, Victorian, Chinese
Material glass, silver, wooden
Exemepl
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.