Att använda "each" och "every"

Each är ett sätt att se medlemmarna i en grupp som individer, medan every är ett sätt att se en grupp som en rad av medlemmar. Dessa distributiv kan endast användas med odelbara substantiv. De används normat med substantiv i singular, och placeras framför substantivet. I många fall är de utbytbara sinsemellan.

Exempel
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each kan också användas med substantiv i plural och med pronomen, men måste då följas av "of". Every kan inte användas med substantiv i plural.

Exempel
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every kan ge uttryck för olika punkter längs en serie, särskilt när det gäller tidsuttryck. Each fungerar på samma sätt, men förekommer inte lika ofta.

Exempel
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.