Att bilda genitiv

Genitivformen används för substantiv som benämner människor, grupper av människor, länder och djur. Det visar på en tillhörighet mellan en företeelse och en annan. För att bilda genitiv, lägger man till en apostrof + s till substantivet. Om substantivet står i plural, eller redan slutar på s, lägger man bara till en apostrof efter s.

Exempel
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

För namn som slutar på s, kan du antingen lägga till en apostrof + s, eller endast en apostrof. Den första varianten är vanligast. När man uttalar ett egennamn i genitiv, läggs ljudet /z/ till slutet av namnet.

Exempel
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Genitivets funktioner

"Tillhörighet till" eller "ägarskap" är de vanligaste relationer som genitiv ger uttryck för.

Exempel
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Genitiv kan också uttrycka var någon arbetar, studerar eller spenderar tid

Exempel
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Genitiv kan uttrycka relationer mellan människor.

Exempel
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Genitiv kan också ge uttryck för immateriella företeelser.

Exempel
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Fasta uttryck

Det finns även fasta uttryck där genitivformen används.

Exempel rörande tid
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Andra exempel
 • For God's sake! (= utrop av)
 • a stone's throw away (= väldigt nära)
 • at death's door (= mycket sjuk)
 • in my mind's eye (= i min fantasi)

Genitiv används också för att tala om butiker, restauranger, kyrkor och högskolor, genom att använda deras namn eller ägarens yrke.

Exempel
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?