Att uttrycka åsikter om kvantitet

The quantifiers few och a few, samt little och a little ser ut att vara närmast identiska, men uttrycker i själva verket ganska skilda xxx. Dessa uttryck visar talarens antingen negativa eller positiva uppfattning om den kvantitet han referar till.

Positiv uppfattning

A few (för odelbara substantiv) och a little (för delbara substantiv) beskriver kvantiteten på ett positivt sätt och insinuerar att även om talaren kanske inte har mycket, har han tillräckligt.

Exempel
  • I've got a few friends. = Jag har tillräckligt många vänner.
  • I have a few flowers in my garden. = Jag har tillräckligt många blommor.
  • I've got a little money. = Jag har tillräckligt med pengar.
  • I have a little free time on Thursdays. = Jag har tillräckligt mycket fritid.
Negativ uppfattning

Few (för odelbara substantiv) och little (för delbara substantiv) beskriver kvantiteten på ett negativt sätt. De kan faktiskt betyda en total avsaknad av substantivet, men är artigare än att säga detta rakt ut.

Exempel
  • Few people visited him in hospital. = han hade nästan inga besökare, eller kanske inga besökare alls.
  • I've seen few birds around here. = det finns nästan inga fåglar, eller kanske inte en enda fågel
  • He had little money for treats. = nästan inga pengar, eller kanske inga pengar alls
  • I have little time for TV = nästan ingen tid, eller kanske ingen tid alls