Demonstrativa pronomen

Demonstrativa pronomen visar var ett objekt, en händelse, eller en person befinner sig i relation till talaren. De kan referera till fysisk eller psykologisk närhet eller distans. När man talar om en händelse som ägt rum, används ofta demonstrativa pronomen som utrycker närhet, för att refera till nutid. Demonstrativa pronomen som uttrycker avstånd referar ofta till dåtid.

  Nära den som talar På avstånd från den som talar
Adverb Here There
Demonstrativa pronomen med substantiv i singular
och delbara substantiv
This That
Demonstrativt pronomen med
odelbara substantiv i plural
These Those

Att använda demonstrativa pronomen

Exempel
Nära den som talar På avstånd från den som talar
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Placering inom meningen

Demonstrativa pronomen kan placeras framför substantivet eller det adjektiv som modifierar substantivet.

Exempel
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

Demonstrativa pronomen kan också dyka upp framför ett ensamt nummer när substantivet är underförstått av kontexten.

Exempel
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

Demonstrativa pronomen kan stå för sig själva när det substantiv de modifierar är underförstått av kontexten.

Exempel
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.