Framtida åtaganden

Form

När vi skriver om framtida åtaganden, kan vi använda ett formellt mönster bestående av två delar
verbet to be i presens, böjt för att passa subjeket + infinitivformen av huvudverbet

To travel (som ett framtida åtagande)
Jakande Nekande Frågande Nekande och frågande
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Funktion

Vi kan avända det här mönstret i skriftlig engelska, för att syfta på ett åtagande eller ett krav på att vi gör något vid en tidpunkt efter nutid. Betydelsen ligger nära den för must, men det finns en underton av att något har ordnats eller organiserats för oss. Formen används normalt inte i talad engelska.

Exempel
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.