Graderande kvantifierare

Med graderande kvantifierare kan vi jämföra kvantiteten av något med kvantiteten av något annat, utan att behöva specifiera den exakta kvantiteten för någon av dessa två saker. Graderande kvantifierare sätts före substantiv. Delbara och odelbara substantiv kräver olika sorts kvantifierare. Ibland kan substantivet uteslutas om det är underförstått av kontexten.

De skiljer sig från komparativ och superlativ, vilka jämför graderna av en egenskap (adjektiv) eller graden av det sätt på vilket något utfördes (adverb). Graderande kvantifierare har, liksom komparativ och superlativ, en relativ plats på en skala över ökning eller minskning. Den superlativa graden har alltid ett the framför sig i meningen.

 

kvantifierare komparativ grad superlativ grad
Med odelbara substantiv i plural
many more most
few fewer fewest
Med delbara substantiv
much more most
little less least
Exempel
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.