Jämförande attribut

När vi jämför två sakers attribut, använder vi oss av standardkonstruktioner.

När attributen är likvärdiga

Det är enkelt att jämföra två likvärdiga attribut. För att jämföra två likvärdiga sakers attribut, använder vi oss av mönstret:

as + adjektiv som beskriver attributet + as

Exempel
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
När attributen inte är likvärdiga

När de två attributen inte är likvärdiga, finns det tre olika konstruktioner som alla har samma betydelse.

Antingen enligt detta mönster:

not as + adjektivet som beskriver attributet + as

Eller enligt detta mönster:

less + adjektivet som beskriver attributet + than : Den här konstruktionen är mer frekvent  förekommande tillsammans med vissa adjektiv än med andra.

Eller detta mönster:

komparativ adjektiv + than : I den här konstruktionen kan man behöva ändra ordföljden i meningen, eller använda motsatt adjektiv.

Exempel
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.