Nummer i engelskan

Grundtal (one, two, three, etc.) är adjektiv som syftar på kvantitet, medan ordingstal (first, second, third, etc.) syftar på distribution.

Nummer Grundtal Ordningstal
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Exempel
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

Att läsa decimaler

Läs ut decimaler på engelska genom uttala decimalkommat som "point", och uttala sedan varje siffra för sig. Pengar läses inte ut på det här sättet.

I skrift I tal
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

Att läsa bråk

Läs ut bråk genom att använda grundtalet som numerator och ordningstalet som denominator. Ordningstalet ska vara i plural om numeratorn är högre än 1. Detta gäller för alla nummer med undantag för numret 2, som läses ut som "half" när det står som denominator, och"halves" om det finns fler än en.

I skrift I tal
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

Att uttala procent

Procent, i engelskan, är lätta att läsa ut högt. Säg bara talet och lägg till ordet "percent".

I skrift Uttalat
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

Att läsa ut pengasummor

För att läsa ut en summa pengar, säg först hela talet och lägg därefter till valutans namn. Om det finns ett decimalkomma, följ upp med decimalen uttalad som ett helt nummer. Om valutans mynt har ett namn, ska det ordet läggas till  på slutet. Notera att normala decimaler inte läses på det här viset. Dessa regler gäller endast valutor.

I skrift I tal
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to "forty-three twenty-five" in everyday speech)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

Att uttala mått

Läs ut numret, följt av måttenheten, som ofta förkortas i skriftlig form.

I skrift I tal
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

Att uttala årtal

Att läsa årtal i engelskan är relativt komplicerat. När året är ett fyrsiffrigt nummer, läser man i allmänhet de två första siffrorna som ett heltal, och sedan de andra två siffrorna som ett annat heltal. Det finns ett fåtal undantag till den här regeln. År som uppträder inom de första 100 åren av ett nytt millenium kan läsas ut som heltal trots att de är fyrsiffriga, eller så kan de läsas ut som två åtskilda tvåsiffriga tal. Millennium läses alltid ut som heltal, eftersom att de annars skulle bli svåra att uttala. Nya århundraden läses som hela hundratal. Vi använder inte ordet "thousand", åtminstonde inte för att läsa ut årtal för de senaste tusen åren.

År som endast har tre siffror, kan läsas som ett tresiffrigt tal, eller som ett entaligt tal följt av ett tvåtaligt tal. År som består av tvåsiffriga tal, läses ut som ett heltal. Du kan uttala orden "the year" före varje årtal för att vara tydligare. Detta är vanligt för två- och tresiffriga årtal. Årtal innan år 0 följs av BC, och uttalas som de två bokstäverna i alfabetet.

Interessant nog gäller dessa regler även för gatuadresser.

I skrift I tal
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Att uttala 0

Det finns flera sätt att uttala siffran 0 i olika sammanhang. Tyvärr varierar sättet att göra detta, mellan olika engelsktalande länder. Dessa uttal gäller amerikansk engelska.

Uttal Användning
zero Används när siffran står för sig själv, då man läser ut decimaler, procent, och telefonnummer, samt i vissa fasta uttryck.
o (som bokstaven) Används för att läsa ut årtal, adresser, tid och temperaturer
nil Används då man talar om poäng inom idrott
nought Används inte i USA
Exempel
I skrift I tal
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.