Obestämda artiklar

Engelskan har två obestämda artiklar: a och an. Liksom andra artiklar är de obestämda artiklarna oböjbara. För att underlätta uttalet, använder man den ena eller den andra beroende på vilken bokstav som inleder det ord som kommer direkt efter. Använd a när nästföljande ord börjar med en konsonant, eller framför ord som börjar på u och eu och dessa uttalas som you. Använd an när nästföljande ord börjar med en vokal (a,e,i,o,u) eller med ett stumt h.

Exempel
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Obestämd artikel används för att referera till något för första gången, eller för att referera till en särskild medlem av en grupp eller klass. Exempel på hur de används hittar du nedan.

Använd a för att referera till något för första gången.

Exempel
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
För att namnge medlemmar ur en grupp

Använd a tillsammans med namn på yrken

 

Exempel
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Använd a tillsammans med nationaliteter och religioner i singular.

Exempel
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Använd a tillsammans med veckodagarna när du inte referar till någon särskild veckodag.

Exempel
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Använd a för att refera till ett exempel på någonting.

Exempel
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Använd a tillsammans med substantiv i singular efter orden 'what' och 'such'.

Exempel
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Använd a i betydelsen 'one', för att refera till ett enstaka objekt, eller en enstaka person, eller för att refera till en måttenhet. I dessa meningar är det grammatiskt korrekt att använda "one" istället för obestämd artikel. Det kommer att betona numret mer, och få det att kontrastera mot andra nummer.

Exempel
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!