Obestämda eller ofullständiga kvantiteter

Some och any kan användas tillsammans med odelbara och delbara substantiv för att beskriva en obestämd eller ofullständig kvantitet.

Att använda "some"

Some kan användas i beskrivande meningar.

Exempel
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some används också i interrogativa meningar när du tror att du redan vet svaret.

Exempel
 • Did he give you some tea? = Jag tror att han gjort detta.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = Jag tror att detta finns.
 • Would you like some help? = Antagligen vill du det.
 • Will you have some roast beef? = Det kommer du antagligen att göra

Some kan också användas i interrogativa meningar för att efterfråga något, eller för att erbjuda något.

Exempel
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Att använda "any"

Any används i interrogativa meningar när du inte vet svaret.

Exempel
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any används också tillsammans med not för att bilda negativa meningar. I dessa meningar, ger ordet any mer tyngd åt negativiteten och gör den mer absolut.

Exempel
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.