Odelbara och delbara substantiv

Det är viktigt att skilja mellan engelskans odelbara och delbara substantiv, eftersom att de används på olika sätt, både vad gäller determinerare och verb.

Odelbara substantiv

Odelbara substantiv används för saker som vi kan räkna genom att använda nummer. De formar både singular och plural. Singularformen kan användas tillsammans med determinerarna "a" eller "an". Om du vill fråga om kvantiteten gällande ett odelbart substantiv, frågar du "How many?"  kombinerat med det odelbara substantivet i sin pluralform.

Singular Plural
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Exempel
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Delbara substantiv

Delbara substantiv benämner saker som inte kan räknas med hjälp av nummer. De kan vara namn på abstrakta idèer, eller egenskaper hos fysiska objekt som är för små eller för amorfa för att kunna räknas (vätskor, pulver, gaser, etc.). Delbara substantiv används tillsammans med verb i singular. De saknar vanligtvis form i plural.

Exempel
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Vi kan inte använda a/an tillsammans med dessa substantiv. För att uttrycka ett delbart substantivs kvantitet, används ord och uttryck som some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , eller en exakt måttenhet som a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Om du vill fråga om ett delbart substantivs kvantitet, frågar du:"How much?"

Exempel
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Fallgropar

Vissa substantiv är odelbara på andra språk, men delbara i engelskan. De måste följa reglerna för delbara substantiv. De vanligast förekommande är:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Exempel
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Var försiktig med substantivet hair som normalt är delbart i engelskan och inte används i plural. Det är odelbart endast då man talar om enskilda hårstrån.

Exempel
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (enskilda hårstrån)
 • I found a hair in my soup! (ett enda hårstrå)