Att ombilda passivform till aktivform

Meningar som är skrivna i aktivform är mer lättförståeliga än de meningar som är skrivna i passivform. Att ändra passivform till aktivform är enkelt, men det kräver lite övning. I tabellerna med motsvarigheter nedan, kan du notera att tempuset för verbet to be i passivform alltid är det samma som huvudverbets tempus i aktivform. För att kunna bilda aktivformen, måste du göra handlingens subjekt explicit.

To Keep, aktivform och passivform

Tempus Aktivform Passivform Aktiv mening Passiv motsvarighet
Presens keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Present continuous is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Simple past kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Past continuous was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Present perfect have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Past perfect had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Simple Future will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Conditional Present would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Conditional Past would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Present Infinitive to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Perfect Infinitive to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Present Participle & Gerund keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Perfect Participle having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.