Passiv infinitiv

Passiv infinitiv används i vissa konstruktioner i passivform. Detta är särskilt vanligt förekommande efter hjälpverb (may, should, could, etc.), för att visa på vad som är möjligt eller vad som är korrekt. Passiv infinitiv bildas:
to be + perfekt particip

Liksom när det gäller infinitiv i presens, finns det situationer där grundformen av passiv infinitiv krävs, man utesluer ordet to. Detta händer efter de flesta modala hjälpverb, och i andra fall där man använder grundformen av infinitiv.

Exempel
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.