Perfect Continuous Conditional

Form

I meningar med konditionalis typ 3, kan man använda perfektformen av konditionalis i presens.

If-sats (villkor) Huvudsats (resulat)
If + pluskvamperfekt perfect continuous conditional
Om detta hade hänt skulle detta ha hållit på att hända.

Funktion

Perfect continuous conditional kan användas i meningar med konditionalis typ 3. Formen syftar på det ouppnådda resulatet av agerandet it if-satsen, och uttrycker detta resultat som ett oavslutat eller pågående agerande.

Exempel
  • If the weather had been better (men det var det inte), I'd have been sitting in the garden when he arrived (men det gjorde jag inte).
  • If she hadn't got a job in London (men det gjorde hon), she would have been working in Paris (men det gjorde hon inte).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Perfect continuous conditional

Formen perfect continuous conditional, är för alla verb, sammansatt av fyra delar:
would + have + been + presens particip
Presens particip bildas genom att man lägger till -ing efter verbets grundform.

Subjekt + would + have + been + presens particip
He would have been staying
They would have been going
To Work: Perfect Continuous Conditional
Jakande Nekande Frågande Frågande och nekande
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?