Perfect continuous infinitive

Formen perfect continuous infinitive används för att uttrycka ett fortgående, men nu avslutat, agerande efter ett verb som måste följas av infinitiv. Perfect infinitive formas:
to have been + presens particip

Liksom med infinitiv i presens, finns det situationer som kräver att man använder grundformen av perfect continuous infinitive och utesluter ordet to. Detta sker i allmänhet efter modala hjälpverb, och i andra konstruktioner där grundformen av infinitiv används.

Exempel
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.