Perfekt + ever, never, already, yet

Ever

Adverben ever och never uttrycker en idé om en obestämd tid innan nuet (Have you ever visited Berlin?) 'Ever' och 'never' placeras alltid innan huvudverbet (perfekt particip). Ever används:

I frågor
Exempel

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

I negativa frågor
Exempel

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

In negativa meningar enligt mönstret nothing+ever eller nobody+ever
Exempel

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Tillsammans med "The first time"
Exempel

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never betyder at no time before now, och är samma sak som not ..... ever: (I have never visited Berlin)

VAR FÖRSIKTIG! Du kan aldrig använda never och not tillsammans

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already syftar på en handling som ägde rum i en ospecifierad tid innan nutid, och antyder att den inte behöver upprepas.

Exempel

I've already drunk three coffees this morning. (= och du erbjuder mig ännu en!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Det används även i frågor:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already kan placeras framför huvudverbet (perfekt particip), eller i slutet av meningen:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet används i nekande meningar och frågor, med betydelsen (not) under tidsperioden mellan innan nutid och nu, (not) fram till och inklusive nutid. Yet placeras vanligtvis i slutet av meningen.

Exempel

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet