Pre-determiners

Pre-determiners placeras normalt före en obestämd artikel + adjektiv + substantiv för att uttrycka en åsikt om det substantiv de modifierar. Such och what används för att uttrycka förvåning eller andra känslor.

Exempel
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather och quite är ord som används för att kommentera något. De refererar till graden av den speciella egenskap som uttrycks av det adjektiv som modifierar substantivet. De kan uttrycka besvikelse, glädje eller andra känslor beroende på adjektivet i fråga. I brittisk engelska används, rather som pre-determiner. I amerikansk engelska används detta endast som ett adverb. Exemplen under är brittisk engelska.

Exempel
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.