Presens för framtida händelser

Presens används för att göra uttalanden om händelser som äger rum senare än nutid, när dessa uttalanden baseras på nuvarande fakta och när dessa fakta fastställda, som till exempel en tidtabell, ett schema eller en kalender.

Exempel
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.