Progressiv presens för arrangemang inför framtiden

Att använda progressiv presens för att tala om framtiden

Progressiv presens används för att tala om arrangemang inför händelser i en tid efter nutid. Det finns en underton av att mer än en person är medveten om händelsen, och att vissa förberedelser redan har gjorts, dvs:

  • I'm meeting Jim at the airport = Jim och jag har diskuterat detta.
  • I am leaving tomorrow. = Jag har redan köpt tågbiljett.
  • We're having a staff meeting next Monday = all personal har blivit informerad om detta.
Exempel
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

Notera: I det första exemplet används, "seeing" i progressiv form eftersom att det betyder "meeting".

VAR FÖRSIKTIG! Presens används när en framtida händelse är en del av ett program eller schema.

Notera skillnaden mellan:

a. We're having a staff meeting next Monday = bara en gång
b. We have a staff meeting every Monday