Perfekt och imperfekt

Du måste alltid använda  perfekt när tiden för ett agerande inte är av vikt eller specifieras.
Du måste alltid använda imperfekt när detaljer om tid eller plats, gällande ett agerande som ägt rum, ges eller efterfrågas.

Jämför :
Perfekt Imperfekt
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Det finns också en skillnad i inställning mellan de två tempusen, vilket ofta är en viktig faktor när man väljer vilket tempus man ska använda.

  • "What did you do at school today?" Jag använder imperfekt eftersom att frågan avser aktiviteterna, och skoldagen anses vara avslutad.
  • "What have you done at school today?" Jag använder perfekt eftersom att frågan gäller resultaten : « show me ». Den tidpunkt vid vilken frågan ställs ses som en fortsättning av skoldagen.