Sammansatta substantiv

Ord kan kombineras och forma sammansatta substantiv. Dessa är mycket vanligt förekommande och nya kombinationer hittas på i stort sett varje dag. De består normalt av två delar. Den första delen berättar för oss vilken typ av föremål eller person det handlar om, eller vad dess syfte är. Den andra delen definierar objektet eller personen i fråga. Sammansatta substantiv har ofta en annan eller mer specifik betydelse, än de två orden var för sig.

Första delen: typ eller syfte Andra delen: vad eller vem Sammansatt substantiv
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Du kan ha noterat att sammansatta substantiv kan skrivas, antingen som ett enda ord, som ett ord med bindestreck, eller som två ord. Det finns inga tydliga regler angående detta. En bra tumregel är att skriva de vanligaste sammansatta substantiven som ett ord, och de andra som två ord.

Ett sammansatt substantiv kan bestå av olika ordklasser.

Sammansatta delar Exempel
substantiv + substantiv bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
substantiv + verb rainfall
haircut
train-spotting
substantiv + adverb hanger-on
passer-by
verb + substantiv washing machine
driving licence
swimming pool
verb + adverb lookout
take-off
drawback
adverb + substantiv onlooker
bystander
adjektiv + verb dry-cleaning
public speaking
adjektiv + substantiv greenhouse
software
redhead
adverb + verb output
overthrow
upturn
input
Uttal

Betoningen är viktigt i uttalet, eftersom att den skiljer sig åt beroende på om det gäller ett sammansatt substantiv eller ett adjektiv tillsammans med ett substantiv. Sammansatta substantiv betonas vanligtvis på den första stavelsen.

Exempel
  • a 'greenhouse = place where we grow plants (compound noun)
  • a green 'house = house painted green (adjective and noun)
  • a 'bluebird = type of bird (compound noun)
  • a blue 'bird = any bird with blue feathers (adjective and noun)