Regler för stor bokstav

Stor bokstav används för speciella typer av substantiv, på vissa platser i meningen, samt tillsammans med vissa adjektiv. Du måste alltid använda stor bokstav i:

Början av en mening

Exempel
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

Personliga pronomen i första person, I

Exempel
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Människors namn och titlar

Exempel
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Titlar på verk, böcker, filmer

Exempel
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Årets månader

Exempel
 • January
 • July
 • February
 • August

Veckodagarna

Exempel
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Helgdagar

Exempel
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Namn på länder och kontinenter

 

Exempel
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Namn på regioner, stater, distrikt

Exempel
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Namn på städer, orter, byar

Examples
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Namn på floder, oceaner, hav, sjöar

Exempel
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Namn på geografiska formationer

Exempel
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Adjektiv som handlar om nationalitet

Exempel
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Kollektiva substantiv för nationaliteter

Exempel
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Namn på språk

Exempel
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Namn på gator, byggnader, parker

Exempel
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street