Substantivens genus

Substantiv ger svar på frågorna "What is it?" och "Who is it?" De namnger föremål, människor och platser.

Exempel
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

I allmänhet finns ingen skillnad mellan maskulina och feminina substantiv i engelskan. Men genus visas ibland genom olika former eller genom olika ord när det gäller människor eller djur.

Exempel
Maskulin Feminin Genusneutral
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Många substantiv som handlar om människors roller eller arbeten kan användas både för maskulina och feminina subjekt, som t ex. cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

Exempel
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Det är möjligt att skilja på dessa neutrala ord genom att lägga till orden male eller female.

Exempel
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

I sällsynta fall tillskriver man ett  genus till ett neutralt substantiv, för att visa en känslomässig anknytning eller familjäritet. Man kan också använda det neutrala pronomenet (it).

Exempel
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.