Att använda "all" som distributiv

Den distributiva determineraren all används för att tala om en hel grupp, med särskild betoning på det faktum att inget har lämnats utanför. All kan användas som distributiv enligt flera olika mönster.

All kan användas som det är, tillsammans med delbara substantiv och odelbara substantiv i plural. När det används på detta sätt, syftar det på gruppen som koncept snarare än som en samling individer.

Exempel
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All kan användas med delbara substantiv och med odelbara substantiv i plural efter the eller ett possessivt pronomen. I det här fallet, skiftar betydelsen mot att syfta på en konkret, fysisk grupp, snarare än på gruppen som koncept. När det används på detta sätt, kan ordet of läggas till precis efter all utan att betydelsen ändras.

Exempel
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All kan användas med pronomen i plural efter of.

Exempel
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All kan användas i frågor och utrop, tillsammans med delbara substantiv efter this eller that. När det används på detta sätt, kan ordet of läggas till precis efter all utan att betydelsen ändras.

Exempel
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All kan användas i frågor och utrop tillsammans med odelbara substantiv efter these eller those. När det används på detta sätt, kan ordet of läggas till precis efter all utan att betydelsen ändras.

Exempel
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?