Enough som kvantifierare

Enough kan användas som kvantifierare när det placeras framför ett substantiv, och berättar då vilken kvantitet som krävs eller är nödvändig. Det kan användas i både jakande och nekande meningar.

Exempel
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Ordet enough kan också vara ett gradadverb och i detta fall placeras det inte framför substantivet.