Obestämda pronomen

Obestämda pronomen benämner inte en specifik person, plats eller företeelse. Det finns en speciell grupp av obestämda pronomen i engelskan som bildas tillsammans med en kvantifierare eller ett distributivt pronomen efter any, some, every och no.

  Person Plats Företeelse
Allt everyone
everybody
everywhere everything
Del (positiv) someone
somebody
somewhere something
Del (negativ) anyone
anybody
anywhere anything
Inget no one
nobody
nowhere nothing

Obestämda pronomen med  some och any används för att beskriva obestämda och ofullständiga kvantiteter på samma sätt som some och any används ensamma.

Obestämda pronomen placeras på samma plats i meningen som ett substantiv skulle ha haft.

Substantiv Obestämt pronomen
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Jakande meningar

I jakande meningar, används obestämda pronomen med some för att beskriva en obestämd kvantitet. Obestämda pronomen med every används för att beskriva en fullständig kvantitet, och pronomen med no används för att beskriva en frånvaro. Obestämda pronomen med no används ofta i jakande meningar med en negativ betydelse, men dessa meningar är ändå inte negativa, eftersom att de saknar ordet not.

Exempel
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any och de obestämda pronomen som bildas med det, kan också användas i jakande meningar med en betydelse som ligger nära every: vem som helst, var som helst, vad som helst, etc.

Exempel
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Nekande meningar

Nekande meningar kan endast bildas med obestämda pronomen som inkluderar any.

Exempel
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Många nekande meningar som inkluderar ett obestämt pronomen med any, kan omvandlas till jakande meningar med en negativ betydelse, genom att man använder ett obestämt pronomen tillsammans med no. Den här omvandlingen innebär hursomhelst en förändring av betydelsen: meningen som inkluderar ett obestämt pronomen med no har mer tyngd, och kan implicera känslomässigt innehåll som att vara på sin vakt, hopplöshet, ilska, etc.

Exempel
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensiv
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopplöshet
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensiv/arg

Negativa frågor

Obestämda pronomen med every, some, och any kan användas för att bilda negativa frågor. Dessa frågor kan vanligtvis besvaras med ett "yes" eller ett "no"

Pronomen som bildas med any och every används för att ställa regelrätta frågor. När some används, brukar det innebära att vi redan vet, eller kan föreställa oss, svaret på frågan.

Exempel
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Dessa frågor kan omvandlas till falska eller retoriska frågor om man gör dem nekande. När talaren ställer en fråga av den här typen, är det förväntade svaret ett "no".

Exempel
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some och de pronomen som bildas med det, används endast i de frågor på vilka vi tror att vi redan vet svaret, eller i frågor som inte är regelrätta frågor (inbjudningar, krav, etc.) Personen som ställer dessa frågor förväntar sig svaret "Yes".

Exempel
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = krav
 • Would you like to go somewhere this weekend? = inbjudan

Dessa frågor kan bli ännu mer bestämda om de görs nekande. I dessa fall är talaren helt övertygad om att han kommer att få svaret "Yes".

Exempel
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?