Distributiva pronomen

Distributiva pronomen refererar till en grupp av personer eller föremål och till individuella medlemmar av gruppen. De visar olika sätt att se på individerna inom en grupp och de uttrycker hur något är distribuerat, delat eller uppdelat.

Att använda distributiva pronomen