Kvantifierare

Kvantifierare är adjektiv och adjektivfraser som ger ungefärliga eller exakta svar på frågorna "How much?" och "How many?" På dessa sidor kan du lära dig mer om engelskans olika kvantifierare och om hur de används.

Kvantifierare i engelskan