IELTS förberedelse

Det finns många olika sätt att förbereda sig för IETLS och varje elev har sin egen situation. Beroende på dina nuvarande färdigheter och vilka IELTS-resultat du siktar på kan du välja dina studiemetoder för att få rätt slags IELTS-övningar utan att slösa tid.

Många IELTS-övningsstrategier är desamma som du använder för att förbereda dig för vilket engelskt prov som helst. Allt du gör för att förbättra din engelska, om du gör konkreta förbättringar, kommer också att förbereda dig för IELTS. Eftersom IELTS testar läsning, tal, hörförståelse och skrivförmåga måste du identifiera vilka färdigheter du ska fokusera på först. Om du har svårt att läsa akademiska texter på engelska måste du förbättra ditt ordförråd och träna på att förstå den typen av texter. Om du har problem med att tala engelska måste du hitta en talpartner. Oavsett vilka färdigheter du bestämmer dig för att fokusera på är regelbunden träning det enda sättet att verkligen förbättra ditt IELTS-resultat.

IELTS övningsprov

Om du gör ett IELTS-övningsprov får du ditt nuvarande IELTS-poäng totalt sett, men också ett poäng för var och en av de fyra färdigheter som testas. Poängfördelningen ger dig en uppfattning om vilka färdigheter du behöver arbeta med, och ditt totala resultat visar hur mycket arbete du har kvar att göra.

Många elever börjar med att göra ett IELTS-övningsprov först, utan några förberedelser, och när de sedan har fått sina resultat kan de bestämma vilka förberedelser de behöver göra. Du kan köpa officiellt poängsatta IELTS-övningsprov från Cambridge English. Dessa ger dig en känsla för IELTS-frågetyperna och testets struktur. Om du gör det, se till att du köper det IELTS-övningsprov som motsvarar den typ av IELTS som du ska göra, antingen Academic eller General Training.

Du kan också göra EF SET English Certificate gratis, som är strukturerat på ett annat sätt än IELTS, men som ger dig en uppfattning om ditt IELTS-poäng i hörförståelse- och läsavsnitten. Slutligen kan du köpa en provförberedelsebok som innehåller IELTS-övningsprov med svaren på provfrågorna. Dessa är användbara främst för att öva på hörförståelse och läsning, även om du kanske också kan få poäng på dina egna skrivfrågor i viss mån.

Oavsett vilket IELTS-övningsprov du väljer är det viktigt att du gör provet under bästa möjliga förhållanden. Avsätt tillräckligt med tid för att klara av allt i ett och samma försök, sätt dig någonstans där du inte blir distraherad och fuska inte genom att använda en ordbok eller andra hjälpmedel. Tänk på att IELTS-övningsprov inte är lika stressande som det riktiga IELTS-provet som du möter på provdagen. Helst vill du gå in i det riktiga IELTS-testet med lite marginal i dina resultat, eftersom du förmodligen inte kommer att få lika bra resultat som du fick när du övade.

IELTS-kurser

Det finns också IELTS-förberedelsekurser om du behöver ett visst resultat för din visum- eller universitetsansökan. Dessa kurser är dyrare än att studera på egen hand (eller att inte studera alls), men de är också mycket effektivare när det gäller att höja ditt IELTS-poäng. Många studenter börjar förbereda sig för IELTS på egen hand, kanske med en bok eller genom att göra efterforskningar på nätet, sedan tar de det riktiga IELTS-provet och upptäcker hur svårt det är. En IELTS-förberedelsekurs kan göra stor skillnad när det gäller din provberedskap.

En bra IELTS-förberedelsekurs innehåller detaljerade testspecifika råd om hur du ska närma dig de olika frågetyperna, hur du ska ta tempot för att inte slösa tid, hur du ska strukturera dina uppsatser och hur du ska ta anteckningar under hörselsegmenten. Förberedelsekurserna brukar också innehålla ett eller flera tidsbestämda IELTS-övningsprov med riktig poängsättning. Lärarna på IELTS-förberedelsekurserna har stor erfarenhet av testet och kan hjälpa varje elev att maximera sitt resultat.

Det finns många olika typer av IELTS-förberedelsekurser. De tre huvudtyperna är IELTS-förberedelsekurser online, IELTS-förberedelsekurser i en skola nära ditt hem och IELTS-förberedelsekurser utomlands. Tänk på att de flesta IELTS-förberedelsekurser pågår i två eller tre månader. En mycket kortare kurs kommer inte att vara effektiv när det gäller att höja ditt IELTS-poäng. Om du behöver ett specifikt IELTS-poäng för din visum- eller universitetsansökan ska du planera därefter.

Hur EF kan hjälpa dig

EF har intensiva IELTS-förberedelsekurser på flera orter som startar vid olika tidpunkter under året. En IELTS-förberedelsekurs ger dig massor av IELTS-övningar och en gedigen allmän engelskutbildning. Ta reda på mer om våra IELTS-förberedelsekurser utomlands.